درباره ما

شرکت مهندسی موبایل کامپیوتر پارس:

تنها مرکز تخصصی ارائه دهنده کلیه تجهیزات سخت افزاری مرتبط با حوزه های زیر:

 

انبارداری (Warehousing)

مدیریت حمل و نقل و لجستیک (Transportation & Logistics)

اموال و دارائیهای ثابت (Finance)

خرده فروشی (Retail)

تولید (Manufaturing)

 

خدمات در محل (Field Service)

 

بهداشت و درمان (Healthcare)

 

خدمات دولتی (Government Service)

 

پست(Post)

مدیریت ناوگان(Fleet Management)

و ...