رییس اتاق ایران اعلام کرد :

وزارت صنعت با بخش خصوصی در تعامل است/ قوانین ناسازگار با تحریم موقتا تعلیق شود

 
وزارت صمت با بخش خصوصی در تعامل است/ قوانین ناسازگار با تحریم موقتا تعلیق شود

رییس اتاق ایران با تقدیر از تعامل خوب وزارت صمت با بخش خصوصی گفت: با قوانین و مقررات عادی نمی توان شرایط تحریمی که مانند شرایط جنگی است را اداره کرد و برخی از قوانین و مقرراتی که با شرایط کنونی وفق ندارند، باید موقتا تعلیق شوند.

 

به گزارش شاتا، غلامحسین شافعی در جلسه امروز اتاق ایران بیان کرد: گستردگی توسعه صنعتی بر ابعاد اقتصاد کشور توجه به این بخش را به واقع پررنگ تر کرده است که باید آن را به عنوان یک هدف آگاهانه در راس سیاستهای اقتصادی قرار داد.

او با تاکید بر لزوم و ضرورت حضور بخش خصوصی در تصمیم گیری های اقتصادی، تصریح کرد: اگر تصمیم گیران اقتصادی خواهان بهبود وضعیت معیشت مردم هستند باید در پی اجرای برنامه ای کامل و جامع با مشارکت نخبگان و فعالان اقتصادی کشور باشند.

رییس اتاق ایران در ادامه بیان کرد: اصلاحات اقتصادی در حمایت از بخش های تولیدی واقعی و خدمات مولد باید به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستور کار واقع شود.

وزارت صمت با بخش خصوصی تعامل خوبی دارد

شافعی با اعلام اینکه البته وزارت صمت با بخش خصوصی تعامل خوبی دارد، گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز اقدامات خوبی انجام داده و اتاق یک مطالعه برای استفاده بهینه از خدمات این ستاد آماده ارایه دارد.

رشد نقدینگی باید به سمت تولید بیایید

او با تاکید بر اینکه سهم صنعت از تسهیلات بانکی باید ارتقا یابد، اضافه کرد: رشد نقدینگی باید به سمت تولید بیایید تا به ایجاد ارزش افزوده و اشتغال کمک کند.

رییس اتاق ایران با اشاره به موضوع پیوستن کشورمان به اوراسیا، تصریح کزد: بخش خصوصی باید در تصمیم گیری در این مورد حضور داشته باشد.

قوانین و مقرراتی که با شرایط تحریمی کنونی وفق ندارند، موقتا تعلیق شوند

شافعی در پایان با یادآوری شرایط تحریمی کنونی گفت: مطمئنا با قوانین و مقررات عادی نمیتوان شرایط تحریمی که مانند شرایط جنگی است را اداره کرد و برخی از قوانین و مقرراتی را که با شرایط کنونی وفق ندارند باید موقتا تعلیق کنیم.

گفتنی است در این جلسه، نمایندگان تشکل های وابسته به اتاق، جمعی از روسای اتاق های سراسر کشور و روسای کمیته های تخصصی اتاق حضور دارند.

تاریخ خبر: 98/07/23