بسته بندی،ورود به انبار،مرتب سازی،بارگذاری هوشمند،تحویل،خدمات مشتری

بسته بندی (Package Collection)

ورود به انبار (Warehouse entry)

مرتب سازی (Sorting)

بارگذاری هوشمند (Intelligent loading)

تحویل (Delivery)

خدمات به مشتریان (Customer Service)